2015-09-14

31.8-3.9..Gråsparv hemma..Ormvråk i torn..Storskarv i damm