2015-09-02

30.8.2015..Gulsparv på nock..Buskskvätta i havrefält..