2015-05-10

27.4.2015..från Sånglärka på Finsbo till Björktrast i rede Oskarström