2015-04-17

13.4.2015..Gärdsmyg vid grod-dammen..Tofsvipa Finsbovägen..