2014-05-10

9.5.2014..Forsärla i Nissan Vadet..långt ut som vanligt..