2015-05-21

19.5.2015..Svarthätta..Drillsnäppa..Kanadagås med gässlingar..Svartvit flugsnappare hona..Gulsparv