2014-05-19

17.5.2014..Kanadagås Knipungar..Spånstad dammarna..